About JATI
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
Aims And Scope
JATI Publication Ethics & Publication Malpractice Statement
Indexing
 
 
 
 
Volume 6, Issue 1


HUBUNGAN PERDAGANGAN SUMBER PERIKANAN SARAWAK'NEGARA BRUNEI DARUSSALAM: KAJIAN KES DAERAH PERIKANAN MIRI
Mohammad Raduan Mohd Ariff, Amaluddin Bakeri
  
  


SABAH POLITICS UNDER PAIRIN
Mohammad Agus Yusoff
  
  


AMALAN KULTUS DEVARAJA DI ASIA TENGGARA
M. Rajantheran
  
  


KONSEP SEMPADAN NEGERI DALAM MASYARAKAT
Meor Ahmad Noor Mior Hamzah
  
  


DIPLOMATIC ISSUES IN JAPAN-ASEAN RELATIONS
Mala Selvaraju
  
  


ISU KEMALANGAN KAPAL DAN PENCEMARAN LAUT DI SELAT MELAKA: SATU TINJAUAN
Hanizah Idris
  
  


PEMINDAHAN TEKNOLOGI DAN IMPLIKASI KEPADA PENGGUNA: ANALISIS BERSISTEM
Noraini Ibrahim
  
  


THE POSITIONING OF MALAYSIAN TOURISM INDUSTRY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Melasutra Md Dali
  
  


MUZIK DAN RITUAL DALAM MASYARAKAT CAM DI VIETNAM
Mohd Yuszaidy Mohd Yusoff
  
  




Last update: 09-06-2017