About JATI
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
Aims And Scope
JATI Publication Ethics & Publication Malpractice Statement
Indexing
 
 
 
 
Volume 8, Issue 1


SABAH AND SARAWAK IN MALAYSIA: FORTY YEARS LATER
Jayum Anak Jawan, Mohammad Agus Yusoff
  
  


BOBOHIZAN DAN PERANANNYA DI KALANGAN MASYARAKAT KADAZAN DAERAH PENAMPANG, SABAH
Hanafi Hussin
  
  


SUMBANGAN PETEMPATAN KAMPUNG AIR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BANDAR: KAJIAN KES DAERAH LIMBANG, SARAWAK
Amaluddin Bakeri, Mohammad Raduan Mohd Ariff
  
  


IN PURSUIT OF EQUALITY: MALAYSIA-AFRICA RELATIONS IN THE 1990s
Hamidin Abd Hamid
  
  


JANGKAAN TERHADAP PERANAN PEKERJA SOSIAL PERUBATAN DI MALAYSIA
Haris Abd Wahab
  
  


ASIA TENGGARA DALAM DASAR LUAR JEPUN
Asmadi Hassan
  
  


PENGLIBATAN BURUH PERIKANAN ASIA TENGGARA DALAM PERUSAHAAN PERIKANAN DI MALAYSIA: KAJIAN KES BURUH PERIKANAN THAI DI KUALA PERLIS
Mohammad Raduan Mohd Ariff, Yeap Hock Lai
  
  


ACHEH: THE CASE AND THE CAUSE
Lukman Taib
  
  


BANGSA MELAYU: MELIHAT SEBUAH TAMADUN SEBAGAIMANA YANG DIGAMBARKAN OLEH KARYA SEJARAH MELAYU
Mior Ahmad Noor Mior Hamzah
  
  


ANTARA FAKTA DAN REALITI: SATU TINJAUAN BERHUBUNG PENGLIBATAN DAN PENCAPAIAN KERAJAAN NEGERI SABAH DALAM INDUSTRI PERIKANAN SETELAH MENYERTAI PERSEKUTUAN MALAYSIA SEMENJAK TAHUN 1963
Ismail Ali
  
  


HUMAN DEVELOPMENT INDEX AS AN INDICATOR OF STANDARD OF LIVING IN SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES
Thirunaukarasu Subramaniam, Mohammad Raduan Mohd Ariff
  
  


PENDATANG FILIPINA DI SABAH: SATU PEMERHATIAN DARI SUDUT KESELAMATAN
Ramli Dollah, Wan Shawaluddin Wan Hassan, Diana Peters, Marja Azlina Omar
  
  
Last update: 09-06-2017