About JATI
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
Aims And Scope
JATI Publication Ethics & Publication Malpractice Statement
Indexing
 
 
 
 
Volume 2, Abstract & Full Paper


ISLAM - THE MISUNDERSTOOD RELIGION
DATO' SERI DR. MAHATHIR MOHAMAD
  
  


POST-GRADUATE RESEARCH IN SOUTHEAST ASIAN STUDIES: AN OPEN AGENDA
SHAHARIL TALIB
  
  


ON SOME ASPECTS OF DR. JOSE RIZAL'S ATTITUDE TOWARDS CULTURE
SERAFIN D. QUIASON
  
  


THE SULU SEA (1750-1990): THE REGIONALIZATION OF NATIONAL HISTORIES
MOHAMMAD RADUAN MOHD. ARIFF
  
  


PETA PELAYARAN NUSANTARA DARI MASA KE MASA
ADRIAN B. LAPIAN
  
  


TWENTIETH CENTURY CAPITALISM IN SOUTHEAST ASIA: THE BALANCE SHEET
SHAHARIL TALIB
  
  


THE MARITIME NEXUS
HANIZAH IDRIS
  
  


Oryza sativa DAN MELAYU: SEJARAH, FAKTA DAN PENIMBANGAN SEMULA
MOHAMMED HALIB, ABDULLAH AZMI KHALID
  
  


KAMPUNG BURUH: MENGIMBANGKAN PENGHIDUPAN DAN HIDUP BERMASYARAKAT
ZAHID EMBY
  
  


KERJASAMA PERDAGANGAN SERANTAU ASEAN: IMPlAN DAN REALITI
MOHAMED ASLAM
  
  


SISTEM CAP DAGANGAN MALAYSIA DAN PEMBANGUNAN TEKNOLOGI TEMPATAN: SATU ANALISIS
NORAINI IBRAHIM
  
  


PANDAY SINING: PROTES PROLETARIAN DI FILIPINA SEMASA REJIM PEMERINTAHAN MARCOS
HANAFI HUSSIN
  
  


PENGAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KOMPUTER: SATU MODEL PENGAJARAN
NORIZAN ABDUL RAZAK
  
  


HUBUNGAN ANTAR BANGSA: TINJAUAN TEORITIS DAN REALITAS
SYARIF IBRAHIM AL-QADRIE
  
  


THE YEOS - IN SEARCH OF MARKETS
IRENE SIA
  
  


ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND COORPERATION IN SOUTHEAST ASIA: MYTH OR REALITY'
KHAIRULMAINI BIN OSMAN SALLEH
  
  
Last update: 09-06-2017